Teknologia hoitotyön apuna

Teknologiasta saadaan nykyään myös runsaasti apua sairaaloiden henkilökuntaa kuormittavaan fyysisesti ja psyykkisesti raskaaseen hoitotyöhön. Kuormittavuutta voidaan mitata eri toimintamuotojen ja ammattiryhmien mukaan. Pitkäaikaissairaanhoito koetaan fyysisesti kaikkien kuormittavimpana hoitotyönä. Kyseisessä työssä ollaan paljon tekemisissä usein jo iäkkäiden ja kroonisesti sairaiden potilaiden kanssa.

Korkealuokkainen teknologia tulee nykyään apuun monissa hoitotyöhön kuuluvissa tilanteissa. Sosiaali- ja terveysministeriöllä on omat laatusuosituksensa hyvästä ikääntymisestä ja sen turvaamisesta. Sairaaloiden ja hoitokotien palveluita halutaan parantaa, joten yksi hyvä suositus on robotiikan käytön lisääminen. Robotit ovat kunnille ja yksityistä lääkäripalvelua tarjoaville hoitolaitoksille kallis hankinta, mutta erityisesti yksityisten lääkäriasemien kannattaa hakea edullista ja matalakorkoista lainaa 40000 palveluiden rahoittamiseen.

Minkälaista teknologiaa on tarjolla?

Avustavan teknologian ratkaisuja on saatavilla niin Suomessa kuin monissa paikoin globaalia maailmaa. Amerikan ohella myös esimerkiksi Keski-Euroopassa, kuten Saksassa, robotteja hyödynnetään kuntoutuksessa, potilaiden siirroissa, lääkkeiden annostelussa, kirjaamisessa ja tavaroiden kuljettamisessa. Huolimatta monien henkilöiden pelosta uusia asioita kohtaan, ei teknologiasta ole kuitenkaan kuin hyvää sanottavaa.

  • Mobiilirobotti

Mobiilirobotit voivat kuljettaa tavaroita huoneista ja eri paikoista toisiin paikkoihin. Suomalaisessa sairaalassa on käytössä TUG-mobiilirobotteja, joiden alustoiden päälle voidaan rakentaa monia kuljetusmahdollisuuksia.

  • MiR-mobiilirobotin vetokoukkumalli

Mobiilirobotit kuljettavat muun muassa pyykki-, varasto- ja lääketilauksia. Robotit voidaan ohjelmoida niiden omien sovellusten avulla, jolloin ne esimerkiksi väistävät esteitä ja osaavat keskustella hissien toiminnasta vastaavan automatiikan kanssa. Mobiilirobottien alustan päälle voi rakentaa vaikkapa desinfiointirobotin. Otetaan esimerkiksi paljon suosiota saanut UV-desinfiointirobotti, joka pystyy kätevästi desinfioimaan kaikki potilashuoneet ja näin ollen vähentämään myös mahdollisten sairaalainfektioiden syntymistä ja määrää.

  • Kuntoutusrobotit

Kuntoutusrobottien välityksellä voidaan kätevästi säätää potilaan raajojen päälle kohdentuvaa painoa, jolloin halvaantunut potilas tekee toistoja, jotka samalla kuntouttavat hänen aivojensa tärkeitä toimintaratoja.

  • Robotit, kulunvalvonta ja kiinteistöautomaatio

Kehittynyt kiinteistöautomaatio auttaa hoitamaan ovien aukaisuja ja valaistuksia. Kiinteistöautomaation avulla saadaan huomattavaa sähkön säästöä, avaimien tarve vähenee ja infektioiden määrä pienenee monien päivittäisten ovenkahvakosketusten vähennyttyä. Käytännössä myös yleisen turvallisuuden katsotaan lisääntyvän huomattavasti tunnistautumisen automatisoitumisen vuoksi.