Älypotkupuku kehitettiin Suomessa – kertoo vauvan motorisesta kehityksestä

Älypotkupuku on uusi, Suomessa kehitetty tuote. Siitä on paljon hyötyä lapsen vanhemmille, sillä sen avulla saadaan tietoa muun muassa lapsen motorisesta kehityksestä. Kyseistä potkupukua voi pitää lapsen päällä aina viiden kuukauden iästä lähtien. Tuolloin lapsi alkaakin liikkumaan enemmän ja kehitys menee eteenpäin kovaa vauhtia, joten älypotkupuku on kehitetty juuri oikealle ikävaiheelle, jolloin sen käytöstä on eniten hyötyä. Älypotkupuvun ideana on tuoda neurologiset poikkeamat vanhempien tietoon jo varhaisesta vaiheesta lähtien. Älypotkupuku toimii käytännössä niin, että se mittaa lapsen vauvan spontaaneja liikkeitä. Näin saadaan tietoa siitä, missä vaiheessa vauvan kehitys on, ja voidaan tietää, onko lapsen kehityskulku normaalia. Älypotkupuvun voidaankin ajatella olevan terveydelle ja kehitykselle erittäin hyödyllinen apuväline, joka varmasti tulee saavuttamaan suuren suosion tulevaisuudessa.

Älypotkupuku on pitkän tutkimustyön lopputulos

Älypotkupuvun suunnittelua ja valmistamista varten on käytetty runsaasti aikaa. Sitä varten on tehty erilaisia tutkimuksia siitä, miten lasten neurologisista poikkeamista on mahdollista saada tietoa mahdollisimman nopeasti. Jos poikkeamat saadaan tietoon varhaisessa vaiheessa, niihin voidaan puuttua aivan eri tavalla kuin silloin, jos ne huomataan vasta myöhäisessä vaiheessa tai jäävät kokonaan huomaamatta. Jos älypotkupuku havaitsee, että liikkeissä on poikkeavuuksia, vauva kannattaa viedä tarkempiin jatkotutkimuksiin. Vastaanotolle pääsee ottamalla yhteyttä omaan neuvolaan, josta tehdään lähete eteenpäin. Älypotkupuku on hyödyllinen ja terveyttä edistävä tuote niin vauvan vanhemmille kuin lääketieteen ja terveysalan ammattilaisille. Se onkin yksi vuoden 2022 tärkeimmistä uusista teknologisista keksinnöistä.

Älypotkupukujen tulevaisuus

Älypotkupuvun ideaa ollaan kehittämässä eteenpäin niin, että jatkossa tästä innovaatiosta voisivat hyötyä myös vanhemmat lapset. Tuolloin kyseessä ei olisi enää potkupuku, vaan isommille lapsille tarkoitettu haalari. Haalareiden idea olisi täsmälleen sama kuin potkupuvun, mutta se toimisi isompien lasten kohdalla. Spontaanien liikkeiden arviointi on osa Suomen neuvoloissa tehtäviä havaintoja ja niitä tutkitaan myös isompien lasten kohdalla. Älypotkupuvuista ja älypuvuista tuleekin olemaan valtava hyöty tulevaisuudessa, kun älyvaatteiden voidaan olettaa yleistyvän. Neuvolassa tai vanhemmilta mahdollisesti huomaamatta jääneet seikat voidaan huomata tulevaisuudessa entistä paremmin älyvaatteiden avulla.