Etätyökalut haltuun

Poikkeuksellinen koronavuosi on muuttanut monilla aloilla työskentelytapoja pysyvästi. Etätyö on tullut jäädäkseen, ja työntekijät ovat joutuneet opettelemaan uusia työkaluja, jotka mahdollistavat työskentelyn myös etäisyyksien päästä. Yrityksille on tärkeää, että perustoiminnot, kuten asiakkuudenhallinta, sujuvat hyvin myös poikkeuksellisina aikoina. Tässä artikkelissa kerromme etätyökaluista ja siitä, miten ne tukevat etätyöskentelyä.

Yrityksen toiminta muuttavassa ympäristössä

Vuonna 2020 yhä suurempi osa ihmisistä on siirtynyt verkkoon. Tämä tarkoittaa etätyöskentelymahdollisuuksien merkittävää lisääntymistä, mutta myös sitä, että ihmiset tekevät uudenlaisia asioita verkossa. Yritysten markkina-alueet ovat muuttuneet yhä suuremmiksi, ja maantieteelliset rajat ovat hämärtyneet. Yrityksellä voi olla asiakkaita omasta kotimaastaan, mutta myös muista maailmankolkista. Tekniikan ansiosta yhteydenpito sekä yrityksen sisällä että yrityksen ja sidosryhmien välillä on nykyään helppoa ja nopeaa.

Videoneuvottelutyökalut

Videoneuvottelutyökaluja on lukuisia, ja työntekijän näkökulmasta tärkeää onkin tuntea juuri ne työkalut, jotka omassa yrityksessä on käytössä. Videoneuvottelutyökalun avulla yhteydenpito organisaation sisällä sekä organisaation ja sidosryhmien välillä on helppoa ja sujuvaa. Kokouksiin ja palavereihin osallistuminen edellyttää verkkoyhteyttä, toimivaa kameraa ja mikrofonia sekä tietysti tietokonetta. Myös älypuhelimella on mahdollista osallistua, mutta yleensä kokous sujuu paremmin, kun kaikilla on käytössään tietokone ja riittävän nopea verkkoyhteys.

Käytännössä kaikki videoneuvottelutyökalut toimivat siten, että kokouksen tai tapaamisen järjestäjä suunnittelee sovelluksessa kokouksen ja lähettää sitten kokouksen osallistujille kokouskutsun sähköpostitse tai muuta kautta. Osallistujan liittyminen kokoukseen onnistuu kutsun mukana tulevan linkin kautta, ja linkin voi lähettää myös muutoin kuin sähköpostin välityksellä. Kun osallistujat ovat liittyneet kokoukseen joko sovelluksen tai verkkosivuston kautta, he voivat keskustella toistensa kanssa aivan kuten he live-tapaamisessakin tekisivät. He voivat myös jakaa toisilleen tiedostoja ja näyttää materiaaleja. Kuten konttoreillakin pidettävissä kokouksissa, etäkokouksissa osallistujat voivat tulla mennä eri aikoihin. Jos jonkun täytyy poistua kokouksesta aiemmin, se on onnistuu.

Videoneuvottelutyökaluja hyödynnetään myös koulujen etäopetuksessa, joskin kouluissa haasteet ovat hieman erilaiset kuin yritysmaailmassa. Etäopetukseen osallistuvalla oppilaalla tai opiskelijalla tulee olla käytössään laite ja riittävän nopea verkkoyhteys. Suurissa kokouksissa tai suurten ryhmien tunneilla verkkoyhteydet voivat rajoittaa esimerkiksi videoyhteyden toimivuutta. Siksi suurissa kokouksissa järjestäjät yleensä suosittelevatkin, että osallistujat pitävät kamerat pois päältä silloin, kun he eivät itse puhu.

Mitä asiakkuudenhallinta on ja miksi se on tärkeää yritykselle?

Asiakkuudenhallinnan määritelmät vaihtelevat, mutta yksinkertaistettuna asiakkuudenhallinta-käsite tarkoitaa kaikkia niitä järjestelmiä ja strategioita, joiden avulla yritys pystyy rakentamaan ja ylläpitämään asiakassuhteita. Kysymys on siis muustakin kuin vain teknisestä alustasta, mutta hyvä tekniikka ja toimivat ohjelmistot helpottavat tätä yrityksen toiminnan tärkeää osa-aluetta merkittävästi.

Asiakkuudenhallinta auttaa yrityksiä paitsi mittaamaan myös ymmärtämään asiakkaiden toimintaa. Kun yritys ymmärtää asiakkaiden toiminnan ja sen syyt, on markkinointia helpompi kohdistaa oikein. Tämä taas tuo lisämyyntimahdollisuuksia ja yrityksen myynti kasvaa. Asiakkuudenhallinta erillisen ohjelmiston avulla parantaa myös yrityksen eri toimintojen välistä yhteistyötä. Tärkeää on, että markkinointi-, myynti- ja asiakaspalvelu toimivat saumattomassa yhteistyössä keskenään.

Vaikka modernit asiakkuudenhallintaympäristöt ovatkin tärkeitä yrityksen toiminnan kannalta, niiden käyttö edellyttää aina ihmisiä. Ihmisten työpanos on siis edelleen tärkeää yrityksissä, sen toiminnassa ja toiminnan kehittämisessä. Tyytyväiset asiakkaat ja tyytyväiset työntekijät ovat yrityksen toiminnan kulmakiviä. Jos olet kiinnostunut siitä, miten voit parantaa yrityksessä toiminnan tehoa modernin asiakkuudenhallintaohjelmiston avulla, olet oikeassa paikassa. Asiantuntijamme auttavat sinua mielellään.